Home > ข่าวการศึกษา > สพป.น่าน เขต ๒ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

สพป.น่าน เขต ๒ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

December 1, 2015

805385.JPG

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปฐมนิเทศ ผู้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้บัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 9 ราย ดังนี้ วิชาเอกภาษาไทย ลำดับที่ 6 นางสาวกรวีร์ ฆะปัญญา ลำดับที่ 7 นางสาวสุทธิกานต์ เฟืองแก้ว ลำดับที่ 8 นางสาวพัชรีภรณ์ นรินทร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 9 นางสาววิภาวรรณ คำมงคล ลำดับที่ 10 นางสาวณัฐพร มินทะขัติ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 14 นายนรินทร กาคำ ลำดับที่ 15 นางอัจฉรา ปิจดี วิชาเอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 6 นายฉัตรชัย คำเขื่อน ลำดับที่ 7 นายชาญวิทย์ มหัสพันธ์

มีผู้มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 6 ราย ดังนี้ วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านบ่อหยวก นางสาวกรวีร์ ฆะปัญญา โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ นางสาวพัชรีภรณ์ นรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา นางสาวสุทธิกานต์ เฟืองแก้ว วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ นางสาวณัฐพร มินทะขัติ โรงเรียนน้ำช้างพัฒนา – วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านสบมาง นางอัจฉรา ปิจดี โรงเรียนบ้านบ่อหยวก – และวิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนมณีพฤกษ์ นายฉัตรชัย คำเขื่อน และโรงเรียนบ้านด่าน –

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ใน 5 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ขึ้นบัญชีไว้ 22 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ขึ้นบัญชีไว้ 20 ราย วิชาเอกภาษาไทย ขึ้นบัญชีไว้ 18 ราย วิชาเอกคณิตศาสตร์ ขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 18 ราย และวิชาเอกดนตรี ขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 3 ราย

01 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: