Home > ข่าวการศึกษา > สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ มอบบ้านหลังที่ ๑๑๑

สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ มอบบ้านหลังที่ ๑๑๑

December 3, 2015

806139.JPG

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มอบบ้านหลังที่ 111

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านน้ำใจให้แก่ ด.ช.พิทักษ์ เลายะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีพิธี ณ บ้านเลขที่ 111 บ้านห้วยเต่ารู ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง นอกจากบ้านแล้วยังมีผู้ใจบุญมอบข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงทุนการศึกษาให้อีกด้วย บ้านหลังนี้สร้างโดยการระดมทุนจากทุกภาคส่วน การรับบริจาคเงิน สิ่งของ วัสดุก่อสร้าง และก่อสร้างโดยนักการภารโรงจากโรงเรียนในอำเภอแม่ริม รับผิดชอบโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

03 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: