Home > ข่าวการศึกษา > สุพรรณบุรี เขต ๓ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุพิเศษ

สุพรรณบุรี เขต ๓ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุพิเศษ

December 5, 2015

806363.jpg

4 ธ.ค.58 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยทุกคนและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุพิเศษ ที่มารายงานตัว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 -อังกฤษ สุชาดา เพิ่มพูลทรัพย์ รร.บ้านละว้าวังควาย -วิทย์ อัจฉรา สะเพียนทอง รร.อนุบาลด่านช้าง อัญชิสา สุขโข รร.บ้านหนองกระถิน -สังคม กิตติยา อินสว่าง รร.วัดยางนอน -พลศึกษา ธงชัย นาคมังสัง รร.วัดด่านช้าง อรอุมา ภุชงค์อนันต์ รร.บ้านวังยาว -คอมฯ ธรรมรัตน์ ดิษฐ์สุธรรม รร.บ้านพุน้ำร้อน ศิวนันท์ เรืองปิตินันท์ รร.อนุบาลเดิมบางฯ -ปฐมวัย สุดใจ แอบเพชร รร.บ้านหนองยาว….โดยท่านผอ.เขตขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ บรรจุแล้วอย่าผ่อนคันเร่ง..ให้ยิ้มไหว้ทักทาย อ่อนน้อมต่อครูอาวุโส การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มีสง่าสมศักดิ์ศรีครู ไม่ว่าจะสอนอยู่โรงเรียนที่ห่างไกลก็ตาม ..พร้อมกันนี้สั่งให้บรรจุรับราชการเป็นข้าราชการครูในวันนี้ ช่วงบ่ายให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนทันที (พฤทธิ์ ภาพ/ข่าว)

04 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: