Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

December 6, 2015

สพป.อุดรธานี เขต 2 ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

806625.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

การจัดพิธีดังกล่าว เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกท้องถิ่น แม้ที่ห่างไกลทุรกันดาร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้ เหล่าพสกนิกรทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกได้โปรดบันดาล อภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากสรรพโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ขอให้ทรงดำรงสิริรัช พิพัฒน์ ไพบูลย์ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล ด้วยจตุรพิธพร ตราบนิรันดร์กาล

สพป.สุโขทัย เขต 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

806521.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

+++++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การป้องกันการทุจริต เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ และปลอดจากอบายมุข อยู่บนรากฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปฏิญญา “เราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เราจะปลูกฝังค่านิยม และสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ศน.พีระพัฒน์ เศวตรพัชร์ และ ศน.ทองคูณ หนองพร้าว สพม.32 (บุรีรัมย์) ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต มาให้ความรู้ ขั้นตอนวิธีการ และการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2 ……..(งานประชาสัมพันธ์…ภาพ/ข่าว)

5 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: