Home > ข่าวการศึกษา > สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ ร่วมพิธีวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ลงนามถวายพระพร..

สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ ร่วมพิธีวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ลงนามถวายพระพร..

December 8, 2015

806706.jpg

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ซึ่งบริหารการศึกษาโดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะมีนางเบญจมาภรณ์ พัฒนพงศา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และนางฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมในพิธีและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พร้อมมอบหมายให้ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๕ อำเภอ ประกอบไปด้วยอำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยหล่อ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

………………………..

เครดิตภาพโดย…ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยนิวส์ ศรีมูล แสนเมืองมา และพัชรี สิงห์น้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว

05 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: