Home > ข่าวการศึกษา > ประกวดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๕

ประกวดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๕

December 9, 2015

807175.JPG

นายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพั้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศิขรภูมิพิสัย อ.ศิขรภูมิสัย จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 58 เวลา 9.00 น. โดยมีนายอำเภอศิขรภูมิ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งงานครั้งนี้เป็นเวทีการแข่งขันเวทีหนึ่งของการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. 58 ที่จัดประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทดนตรีพื้นบ้าน ทั้งวง คือวงโปงลา และเดี่ยวดนตรี แต่ละชนิด เช่น โหวด,โปงลาง,พิณ และ แคน ซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของชาวอีสาน มีสถานศึกษาส่งผู้แข่งขันอย่างคับคั่งเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สพฐ.ไพรัช/ทินกร/กำธร รายงาน

08 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: