Home > ข่าวการศึกษา > สุรินทร์ เขต ๒ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้้งที่ ๖๕

สุรินทร์ เขต ๒ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้้งที่ ๖๕

December 10, 2015

807601.jpg

>>จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้แนวคิดการจัดงานที่ว่า “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล” โดย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2558 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และกิจกรรมถนนคนเรียน โดย ได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนรัตนวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี ส่วนกิจกรรมถนนคนเรียน จัดที่ สนามโรงเรียนหนองโตง อำเภอเมืองสุรินทร์ ทำพิธีเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ในพิธีเปิดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หลังจากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ และกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงของนักเรียน ในส่วนของกิจกรรมถนนคนเรียน มีโรงเรียนในสังกัดของ สพป.สุรินทร์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ สพม. เขต 33 นำผลงานของนักเรียนมาจัดแสดง นอกจากนั้น ยังมี โรงเรียนในสังกัดของ สพป.ขอนแก่นเขต 4, บุรีรัมย์ และหน่วยงานอื่น นำผลงานมาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมถนนคนเรียนมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก // นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และทีมงาน ถ่ายภาพ /ข่าว

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SURINTWO.PRAREA/MEDIA_SET?SET=A.475993965921549…

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SURINTWO.PRAREA/MEDIA_SET?SET=A.475863782601234…

10 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: