Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

December 24, 2015

809660.JPG

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สพฐ.ประกอบด้วย น.ส.สมพร สามทองกล่ำ นายสมพร นาคพิทักษ์ และ น.ส. ไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เพื่อสำรวจความคิดเห็นสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะประเมิน ณ ห้องประชุมเชียงปุม สพป.สุรินทร์ เขต 1

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ คณะประเมินจึงลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และสำรวจความคิดเห็นจากบุคลากร

ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 1

22 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: