Archive

Archive for December, 2015

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนในจังหวัดลำปาง

December 24, 2015 Leave a comment

809767.JPG

ชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง และมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วม ๓๕ ทุน กว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานชมคมธนาคารจังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต ๑ ทั้งนี้มีชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง โดยการนำของ นายกำจัด ศรีธัญรัตน์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง ให้การสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขัดสนในพื้นที่ที่สมาชิกชมรมธนาคารแต่ละแห่งตั้งอยู่ โดยจัดสรรดอกผลจากกองทุนมูลนิธิเป็นทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ ทางมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดลำปาง โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท และทุนพิเศษจากคุณเบญจมาศ เขื่อนเพชร จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท

พร้อมนี้นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๑ ประธานในพิธี ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและช่วยสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่ยากจนในจังหวัดลำปาง ให้ได้มีโอกาสมีความรู้ มีความเจริญรุ่งเรือง ในอันที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในอนาคต และขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนทุกคนมีความตั้งใจ มีความมานะ พยายามในการศึกษาให้สำเร็จอย่างเต็มความสามารถ ให้สมตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุน เพื่อจะได้นำความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศสืบไป

ผุสดี ข่าว/ภาพ

22 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

December 24, 2015 Leave a comment

809660.JPG

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สพฐ.ประกอบด้วย น.ส.สมพร สามทองกล่ำ นายสมพร นาคพิทักษ์ และ น.ส. ไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เพื่อสำรวจความคิดเห็นสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะประเมิน ณ ห้องประชุมเชียงปุม สพป.สุรินทร์ เขต 1

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ คณะประเมินจึงลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และสำรวจความคิดเห็นจากบุคลากร

ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 1

22 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดงานวันสถาปนาวิทยาลัยและงานวันวิชาการ วิทยาลัยเทคโนฯ ทางทะเลแห่งเอเชีย

December 21, 2015 Leave a comment

809023.JPG

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาวิทยาลัยและงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายเฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ มีนายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พล.ร.อ.สุพิทย์ อำนวย คณบดี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมและร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงประวัติความเป็นมา และวันริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเกียรติอุดมศักดิ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของนักเดินเรือไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางด้านวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ เป็นการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

18 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัญญาณเตือน กทม.เจอตอใต้น้ำ ซ้ำรอยพานักข่าวตกคลองลาดพร้าว

December 20, 2015 Leave a comment

รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม : สัญญาณเตือน กทม.เจอตอใต้น้ำ ซ้ำรอยพานักข่าวตกคลองลาดพร้าว : โดย…บุญล้ำ ลำตะคอง

Read more…

สสส.ไฟเขียวรื้อระเบียบ๒๖ฉบับ

December 19, 2015 Leave a comment

บอร์ด สสส.ไฟเขียว รื้อระเบียบ 26 ฉบับ กรรมการต้องไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เวลา 90 วันลาออกจากองค์กรอื่น

Read more…

นายชาญชัย รสจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑

December 18, 2015 Leave a comment

808257.jpg

ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489

3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

4. วันเริ่มรับราชการ วันที่ 16 มิถุนายน 2520 วันเดือนปีที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน

พ.ศ. 2561

5. ภูมิลำเนาปัจจุบัน 356 หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร35000

โทร 081-2668489 สถานภาพทางครอบครัว สมรส คู่สมรส นางโสมศิริ รสจันทร์

อาชีพ รับราชการครู อันดับ ค.ศ.3 โรงเรียนอนุบาลยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

5. วุฒิการศึกษา

วุฒิ ปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศึกษาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6. เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

ตั้งแต่วันที่16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520

รวม 37 ปี 11 เดือน 15 วัน นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

7. ประวัติหน้าที่การงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการดำรงตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง

1. ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 ครู 1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

2. ตั้งแต่วันที่15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2529 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองคูณ

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

3. ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2532 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสุข อำเภอพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

4. ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอควนโดน สำนักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสตูล

5. ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนธันวาคาม พ.ศ. 2535 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอชำนิ

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

6. ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2536 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอละอุ่น

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง

7. ตั้งแต่วันที่1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอปทุมราชวงศา

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

8. ตั้งแต่วันที่ 25เดือนกันยายน พ.ศ. 2545 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพนา(ระดับ 8)

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

9. ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค.ศ.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

10. ตั้งแต่วันที่18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค.ศ. 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

11. ตั้งแต่วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร

เขต 1ค.ศ. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

12. ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ค.ศ.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์

13. ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ค.ศ.4 ถึงปัจจุบัน

15 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

December 17, 2015 Leave a comment

808769.jpg

นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเงินเดือน 58,260 บาท

เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2503 อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา บ้านหนองไหล ตำบาลสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่บรรจุแต่งตั้งวันที่ 20 สิงหาคม 2522 อายุราชการ 36 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน 149 หมู่ 19 บ้านนาอุดม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานภาพครอบครัว

คู่สมรสชื่อ นางไพรินทร์ สายสุด อาชีพรับราชการ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2535 การศึกษามหาบัณฑืต (กศม.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

พ.ศ. 2526 คุรุศาสตรบัณฑิต (คบ) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

พ.ศ. 2523 ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม (พ.ม) ศึกษาด้วยตนเอง

พ.ศ. 2520 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

พ.ศ. 2518 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การรับราชการ

4 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

1 พฤศจิกายน 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1 พฤศจิกายน 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

27 มกราคม 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

24 ธันวาคม 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

15 มิถุนายน 2547 ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

4 กุมภาพันธ์ 2544 ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

1 พฤษภาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

12 มิถุนายน 2541 ศึกษาธิการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

12 มกราคม 2537 ศึกษาธิการดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

14 กันยายน 2535 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราฃธานี

1 พฤษภาคม 2534 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

13 พฤษภาคม 2529 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคำเจริญ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี

20 สิงหาคม 2522 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

1. อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557

2. อบรมกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ของ กคศ.รุ่นที่ 2 ปี 2556

3. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน ปี พ.ศ. 2556

4. ประชุมสัมมนา “4 ปี กบว กับเนื้อหามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2551”

5. การสัมมนาตามหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2550

6. อบรมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการเงินการคลัง พ.ศ. 2549

7. อบรมหลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอำเภอ พ.ศ. 2536

8. อบรมหลักสูตรเตรียมครูใหญ่ รุ่น 1 เขตการศึกษา 10 พ.ศ. 2529

การดูงานต่างประเทศ

1. ดูงานการจัดโรงเรียนประถมศึกษา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2556

2. ดูงานการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม พ.ศ. 2550

3. ดูงานการจัดการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาทีประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2536

4. ดูงานการจัดการศึกษาประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2557

ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ

1. ประธานรุ่นการอบรมกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (หลักสูตร ก.ค.ศ.) รุ่น 2/2556

2. เลขานุการเตรียมเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พ.ศ. 2556

3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2544

4. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา พ.ศ.2541

5. ชนะเลิศการประกวดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2540

6. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2533

7. รางวัลเขตพื้นที่คะแนน o-net ก้าวกระโดด ปีการศึกษา 2557

17 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ