Home > ข่าวการศึกษา > ปลื้มชาวพุทธนิยมสวดมนต์เพิ่มขึ้นจากปี๕๗กว่า๑.๒ล้านคน

ปลื้มชาวพุทธนิยมสวดมนต์เพิ่มขึ้นจากปี๕๗กว่า๑.๒ล้านคน

January 1, 2016

6ia7a5gdh8dc8di5bbahg.jpg

วันที่ 1 มกราคม 2559 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เกี่ยวกับการกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2559 จัดโดยกรมการศาสนา (ศน.) และหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 23 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย จังหวัดทุกจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลจากที่รายงานมายังศูนย์ประสานงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่าพุทธศาสนิกชน นิยมเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก และจากการสำรวจข้อมูลวัดและสถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่รายงานมายังศูนย์ฯ มี 22,967 แห่ง โดยมีพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 18,277,524 คน ทั้งนี้จากการสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ที่ผ่านมา มีจำนวน 17 ล้านคน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่พบว่าในปีนี้มีชาวพุทธเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพิ่มมากขึ้นอีกกว่า 1.2 ล้านคน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในโอกาสขึ้นปีใหม่แบบวิถีชาวพุทธ

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า เป็นที่น่ายินดีว่ากิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เห็นได้จากสถานที่จัดสวดมนต์ข้ามปี อาทิ วัด สถานปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ สถานที่อันเป็นมงคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด รวมไปถึงอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวสนใจร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.เพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

“ที่สำคัญมีกิจกรรม “สวดมนต์อาเซียน” 14 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตาก เลย หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ ระนอง และสงขลา นอกจากนี้ยังมีพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ และซิกซ์ มีการจัดกิจกรรมอธิษฐานขอพรและสวดมนต์ตามศาสนาของตนเอง อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมหน่วยงานที่จัดสวดมนต์ข้ามปีให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ กลุ่มเด็กพิเศษและผู้ด้อยโอกาสจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ด้วย” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ทั้งนี้ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2559 โทร 02 446 8182 และเบอร์ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง

…………………………….

(หมายเหตุ ภาพจากแฟ้มข่าว)

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: