Home > ข่าวการศึกษา > นักเรียนพิษณุโลก เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาที่ ๒

นักเรียนพิษณุโลก เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาที่ ๒

January 7, 2016

812125.JPG

ที่หอประชุมราชานุเคราะห์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมืองพิษณุโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยนักเรียนจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นและโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน จากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก (จีน-ญี่ปุ่น) ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่ทางโรงเรียนได้สนับสนุนทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น

โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและจีน การสาธิตการถักเชือกจีน การตัดกระดาษจีน การทำหน้ากากงิ้ว การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น การห่อผ้า การแต่งกายชุดยูกาตะ การทำข้าวปั้นญี่ปุ่น เป็นต้น นางสาววราพร ตระกูลเดิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บอกว่า “หนูเป็นนักเรียนจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ซึ่งในวันนี้มีงานนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก (จีน-ญี่ปุ่น) เด็กทุกคนก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมกัน เป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้ประสบการณ์ ได้รับผิดชอบได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นและจีนที่มีความคล้ายคลึงกัน เป็นการเผยแพร่ให้นักเรียนที่ไม่รู้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่นจีน ได้รู้กันมากขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมการทำอาหาร การทำข้าวปั่น ที่เป็นอาหารประจำชาติญี่ปุ่นด้วยค่ะ”

ด้าน นางสาวสิรินุช ศรีจันทร์วงศ์ นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บอกว่า “ วันนี้ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีของเรามีกิจกรรมนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม จีน-ญี่ปุ่น เรามีกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย อยากให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้ร่วมกิจกรรรมนี้กันค่ะ”

นับเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ที่เด็ก ๆ ได้ทั้งการฝึกภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมจากภาษาที่ 2 ที่นักเรียนในโครงการได้เรียนด้วย.

………………………………………………….

วรางคณา อนันตะ /ภาพ-ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

07 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: