Home > ข่าวการศึกษา > รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

January 8, 2016

สพป.พิษณุโลก เขต 3 สวัสดีปีใหม่พ่อเมืองพิษณุโลก

812430.JPG

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายอุดม สายโท นางผกาภรณ์ พลายสังข์ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนพมาศ ปราสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางเนตรนุช แก้วมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ นางสาวภวรัญชน์ มากกูล ธุรการ นายองอาจ ผสม ช่างไม้ 3 สพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่ แด่พ่อเมืองพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ นายวิทูรัช ศรีนาม นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบจังหวัดพิษณุโลก คลังจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

สพม.เขต 33 (สุรินทร์) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

812393.JPG

วันที่ 7 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่อง จำนวน 9 โรงเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ในการนี้ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิูธีเปิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นการนำภาระงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวิธีการดำเนินงานโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ

2. เพื่อเป็นการเสริมแรง สร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานซึ่งกันและกัน

3. เพื่อให้โรงเรียนนำร่อง ได้สรุปผลหลังการปฏิบัติงานในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อสรุปข้อดี และสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในการดำเนินงานในระยะเวลาอีก 2 เดือนที่เหลือตามโครงการ

อัญเชิญหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.๑

812153.JPG

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและอัญเชิญหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๙ ให้กับโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร ๓

ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อมอบนโยบายสพฐ.ในการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจ ๒ เดือน/ครั้ง และครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๔ โรงเรียน และแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรตามตัวชี้วัดทั้ง ๑๙ ตัวชี้วัดและได้รับโล่รางวัลโรงเรียนสุขภาพระดับเพชร ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒ โรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองดินและโรงเรียนวัดโบสถ์<<ประธานในที่ประชุมแจ้งการจัดงานวันครูครั้งที่ ๖๐ วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ประจำปี ๒๕๕๙

อำเภอเมือง อำเภอพระพรหม จัด ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” อำเภอลานสกา โรงเรียนสวนกุหลาบ นครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สำหรับวันที่ ๑๕ มกราคม มีการแข่งขันกีฬาเปตอง ๘ เครือข่าย/จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

7 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: