Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ ร่วมเสวนาต่อต้านการทุจริต

ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ ร่วมเสวนาต่อต้านการทุจริต

January 17, 2016

814155.jpg

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิจิตร ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัดพิจิตร” โดยมีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับวิทยากรจากเครือข่ายคุณธรรม ได้แก่ พระมหาสงกรานต์ กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ กลุ่มเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางวรรภรณ์ สมบัติวงษ์ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรคุณธรรม นางธนพร นักวิชาการวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการที่ย้ายมารับราชการในจังหวัดพิจิตร ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นๆ จำนวน 300 คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

จักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ …ข่าว

14 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: