Home > ข่าวการศึกษา > ๑๖ มกราคม ข้าราชการครูสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๒ น้อมบูชาพระคุณครู

๑๖ มกราคม ข้าราชการครูสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๒ น้อมบูชาพระคุณครู

January 19, 2016

814688.jpg

>> เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สมาคมผู้บริหาร สมาคมครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมกันจัดงานวันครู เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึง และเทิดบูชาพระคุณครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก และเพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน โดยในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้สมาคมผู้บริหาร สมาคมครู แต่ละอำเภอในเขตบริการ จัดพิธีบูชาพระคุณวันครูของแต่ละอำเภอเพื่อความสะดวกในการเดินทางของครู โดย นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมงานวันครูกับพี่น้องเพื่อนครูอำเภอโนนนารายณ์ ซึ่งจัดงานที่ โรงเรียนบ้านขุมดิน และมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมงานวันครูกับพี่น้องเพื่อนครูในแต่ละอำเภอ

ในส่วนของอำเภอรัตนบุรี นายกฤษณุ เหลืองวิบูลกิจ นายอำเภอรัตนบุรี มาเป็นประธานงานวันครู พร้อมกับนายณรงค์ กอสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ณ หอประชุมนครเตา โรงเรียนรัตนบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตราหารเพลพระภิกษุ พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ หลังจากนั้น คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีการจับฉลากเพื่อมอบรางวัลให้กับคุณครูผู้โชคดีในวันนี้

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea https://www.facebook.com/surintwo.prarea

16 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: