Home > ข่าวการศึกษา > พิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ตามโครงการ ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัดสุรินทร์

พิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ตามโครงการ ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัดสุรินทร์

January 28, 2016

818450.jpg

เมื่อวัน 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูหรือ ผู้บริหารการศึกษา เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ตามโครงการ ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัดสุรินทร์

ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้ามหาจักรี สพป. เขต 1 สุรินทร์ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง จากนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานที่ประชุม และนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการในการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล ” ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ตามโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัดสุรินทร์ ในการพิจารณาในครั้งนี้มีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด สพม.33 นายญาณวุฒิ รัศมี ข้าราชการครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสวาย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 และนายณรงค์ เปนะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนม่วง สังกัด สพป. สุรินทร์ เขต 2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ปรากฏว่า นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด สพม.33 ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายญาณวุฒิ รัศมี ข้าราชการครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสวาย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศ อันดับ 1 และนายณรงค์ เปนะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนม่วง สังกัด สพป. สุรินทร์ เขต 2 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์เพื่อรับรางวัลดังกล่าวในครั้งนี้

27 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: