Home > ข่าวการศึกษา > สพป.น่าน เขต ๒ สั่งปิดโรงเรียนที่ประสบภัยหนาว

สพป.น่าน เขต ๒ สั่งปิดโรงเรียนที่ประสบภัยหนาว

January 29, 2016

818245.jpg

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 สภาพทั่วไปในจังหวัดน่าน เกิดฝนตก ลมแรง ทำให้อากาศอุณหภูมิเฉลี่ยในที่พื้นราบไม่ถึง 10 องศา และพื้นที่สูงไม่ถึง 5 องศา ส่งผลให้อากาศหนาวเย็น

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กล่าวว่า ได้สั่งการให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ พิจารณาปิดโรงเรียนตามอำนาจ โดยให้ชี้แจงกับผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ถึงความจำเป็นในการปิดเรียน พร้อมทั้งได้สั่งกำชับครูผู้ดูแลเด็กพักนอน ดูแล นักเรียนพักนอนอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ทราบ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มีโรงเรียนในพื้นที่สูงได้สั่งปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 เช่น โรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติทุกโรงเรียน เนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนอยู่บนดอยสูง อากาศหนาวเย็นมาก ฝนตกการเดินทางมาโรงเรียนไม่สะดวก อีกทั้งบางครอบครัวยากจนขาดแคลนเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว เพื่อให้พ่อ แม่ผู้ปกครอง ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้นายชัชชัย ทับทิมอ่อนยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้โรงเรียนที่ประสบภัยหนาวที่ได้สั่งปิดเรียนเลื่อนการประเมินผลความสามารถและทักษะอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ชั้นป. 1 – 6 ครั้งที่ 5 ไปก่อน ตามที่ได้กำหนดประเมินทั้งเขตพื้นที่ไว้ในวันที่ 26 มกราคม 2559

26 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: