Home > ข่าวการศึกษา > งานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพฐ. และการแข่งขันทักษะลูกเสือระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

งานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพฐ. และการแข่งขันทักษะลูกเสือระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

February 4, 2016

821028.JPG

งานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพฐ. และการแข่งขันทักษะลูกเสือระดับชาติ ประจำปี 2558

++ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพฐ. และการแข่งขันทักษะลูกเสือระดับชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) จัดขึ้น เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือความเป็นเลิศในด้านทักษะลูกเสือ ตลอดจนเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ นำไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจในการขับเคลื่อนระบบการศึกษา และกิจกรรมลูกเสือ ให้ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างเป็นระบบตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน และ นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว ณ ค่ายวชิราวุธศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี…..(ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ…ภาพ/ข่าว)

03 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: