Home > ข่าวการศึกษา > สุพรรณบุรี เขต ๓ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารการศึกษา

สุพรรณบุรี เขต ๓ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารการศึกษา

February 4, 2016

821453.jpg

ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการบริหารการจัดการของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารการศึกษา (ผอ.รร.และบุคลากรจำนวน 147 คน) เข้าอบรมสัมมนาอย่างเข้ม วันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการกพฐ.เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ รองผอ.สถาบันพัฒนาครูฯบรรยายเรื่องการพัฒนาทีมงานเพื่อองค์กร นายประะเสริฐ หอมดี ผอ.สถาบันพัฒนาครูฯ บรรยายเรื่องแนวทาง การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ นายปราณีต ศรีศักดา อดีตผอ.สถาบันพัฒนาครูฯ บรรยายเรื่อง บทบาทผู้นำสถานศึกษาในการพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน นายสมยศ ศิริบรรณ อดีตผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. บรรยายพิเศษเรื่อง แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน..ทั้งนี้ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้แจกใบงานให้ผอ.รร.เขียนถึงปัญหา อุปสรรคการบริหารงานภายในรร. รวมถึงมุมมองต่อสำนักงานฯส่งงานภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

04 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: