Home > Uncategorized > ไทยแอ็ค เปลี่ยนประเทศไทยคนละไม้คนละมือ

ไทยแอ็ค เปลี่ยนประเทศไทยคนละไม้คนละมือ

รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม : “ไทยแอ็ค” เปลี่ยนประเทศไทยคนละไม้คนละมือ : โดย…บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์

56ieff8k7jh8g6cgabdhh.jpg

เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นหรือพบเจอปัญหาต่างๆ ในสังคม คุณจะเป็น “ไทยแบบไหน” ไทยเดือดร้อน ไทยเผ่น ไทยมุง หรือ ไทยถีบ แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน “ทำ” อะไร ก็ไม่สำคัญมากไปกว่า “เราอยากเห็นประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างไรต่างหาก”

ในพื้นที่ชายแดน โรงพยาบาลไม่ใช่แค่เพียงสถานที่รักษา แต่คือบ้านของทุกคนในชุมชนคนป่วย คือ คนในครอบครัวเดียวกัน นอกจากรักษาแล้วอีกภารกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอ คือ ลงพื้นที่ไปดูแลสารทุกข์สุกดิบชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับโอกาสมากกว่าที่เป็นอยู่

ครูผู้พร่ำสอน ชี้เส้นทางข้างหน้าแห่งความถูกต้อง เพื่อเป็นใบเบิกทางของชีวิตให้เด็กๆ ได้นำความรู้ไปต่อยอดในอนาคต ยิ่งเห็นเด็กมีการศึกษา มีอาชีพก้าวหน้านี้เป็นความสุขที่สุดของคนที่ได้ชื่อว่าเป็น “ครู”

ผู้นำชุมชนที่ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ทำเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นและนำไปปฏิบัติตาม โดยหวังจะให้ชาวบ้านเลิกจน พึ่งพาตัวเองได้ เป็นต้นแบบของการทำความดีให้ลูกบ้านได้เห็น เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่

งานของตำรวจ ไม่ใช่แค่อยู่บนโรงพักแต่เขาจะลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน สำรวจตรวจตราความปลอดภัยหมู่บ้านทุกซอกทุกมุม

มีแม่บางคนที่ลูกของเธอเป็นเด็กพิการ เธอรู้ดีว่าไม่มีโรงเรียนไหนที่จะสอนลูกให้เติบโตได้เท่ามือเล็กๆ ของเธอเอง เธอตัดสินใจลาออกจากงาน ละทิ้งความก้าวหน้าทางอาชีพเพื่อมาดูแลลูกของเธอ และกลายเป็นศูนย์ดูแลลูกของแม่ๆ คนอื่นที่ประสบปัญหาเหมือนเธอ บรรดาคุณแม่กลุ่มนี้ต่างช่วยกันออกเงินดูแลกันเอง คอยปลูกฝังให้เด็กเข้มแข็งและหัดช่วยตัวเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของใครๆ ในวันหน้า

ตัวอย่างเรื่องราวบางเสี้ยวของคนตัวเล็กตัวน้อยรอบๆ ตัวเรา ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนเพียงแค่รักแผ่นดินไทยสุดหัวใจ และปรารถนาให้ประเทศไทย “อยู่เย็นเป็นสุขและน่าอยู่” เท่านั้นเอง พวกเขาและเธอไม่เลือกตั้งคำถาม แต่เลือกที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ถามแต่ตัวเองแค่ว่า เราทำอะไรได้บ้าง เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้แข็งแกร่ง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกในที่สุด

“ไทยแอ็ค-THAI ACT” เป็นกลุ่มคนเล็ก ที่เริ่มจากแรงเล็กแรงน้อย คนละไม้คนละมือ ที่หวังเป็นจุดเริ่มต้นพลังในการสร้างประเทศไทยในอนาคต ที่เชื่อว่าพลังของทุกคนเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เพียงแค่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและลงมือทำทันที

THAI คือ คนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ส่วน ACT คือ Action และ Active ที่สื่อความหมายว่า เป็นความกระตือรือร้นที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำ เพราะเชื่อว่าพลังของคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ เพียงแค่ “ตัวเรา” ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อส่วนรวม เปลี่ยนประเทศไทยได้ด้วยพลังในตัวเราก็เป็น “THAIACT” เช่นเดียวกัน

วันชัย บุญประชา หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “กลุ่มไทยแอ็ค” กล่าวถึงความตั้งใจว่า ต้องการที่จะสื่อสารชวนคนในสังคม มาร่วมเป็นภาคประชาสังคมโดยวิธีการที่คนในสังคมสามารถทำได้ด้วยกัน ความเป็นภาคประชาสังคม ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ใครๆ ก็สามารถเป็นได้ ขอเพียง เริ่มจากการที่เราเห็นสิ่งที่คิดว่าไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม เห็นสิ่งที่น่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำให้ดีขึ้น ถ้าเห็นอะไรที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราเฉย ก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาลุกลามบานปลายใหญ่โต

แต่ถ้าทุกคนเข้ามาร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาก็จะทำให้สังคมโดยรวมดีขึ้น เริ่มจากหนึ่งคน ร่วมกันทำเป็นสองคน สามคน ร่วมกับคนที่มีความคิดเดียวกัน จึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนในการพยายามช่วยตนเองมากกว่าการรอให้ระบบราชการหรือระบบอื่นๆ เข้ามาทำให้ปัญหานั้นหมดไปหรือลดลง ฉะนั้นภาคประชาสังคมก็คือประชาชนคนทั่วไปที่ร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหา ไม่ปล่อยให้ราชการหรือรัฐเท่านั้นเข้ามาเป็นผู้กำหนดหรือแก้ปัญหาเพียงลำพัง

“ที่ผ่านมาประชาชนคนทั่วไป ราชการหรือนักธุรกิจ มักเข้าใจคำว่าภาคประชาสังคมเป็นคนที่ออกมาต่อสู้ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐ ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มแรงงาน กลุ่มสมัชชาคนจน มองดูน่ากลัว

“แต่จริงๆ แล้ว เราทุกคนก็คือประชาชนที่ออกมารวมกลุ่มปกป้องคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั้งสิ้น ไม่ต่างจาก ชมรมผู้ปกครองในโรงเรียน กลุ่มชาวบ้านที่อยู่เป็นชุมชน มารวมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า มาทำให้พื้นที่ชุมชนตนเองมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น ก็ถือว่าเป็นภาคประชาสังคมเช่นกัน การเป็นภาคประชาสังคมจริงๆ แล้วเป็นการหนุนเสริม ทำให้สังคมเป็นสังคมที่ไม่นิ่งดูดาย ทุกคนได้มีโอกาสช่วยเหลือดูแลกัน”

“THAIACT” ไม่ต้องรอผู้อื่นเปลี่ยนแปลง แต่ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือระเบิดออกมาจากข้างในตัวเองก่อน แล้ว Action ทันที เริ่มที่ตัวเราและค่อยขยายไปยังกลุ่มเพื่อน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โลกกลายเป็น เครือข่ายข้ามครอบครัว ข้ามชุมชน ข้ามภูมิภาค ข้ามประเทศ

ในการสื่อสารเพื่อจะทำให้คนในสังคมเข้าใจว่า ทุกคนก็เป็นภาคประชาสังคมได้นั้น “ไทยแอ็ค -Thai Civil Societywww.facebook.com/thaicivilsociety” จึงเป็นช่องทางเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมุ่งมั่น เปลี่ยนประเทศไทยคนละไม้คนละมือ

วิเศษ คุณฤทธิ์พงศ์ ผู้ดูแลเพจไทยแอ็ค ได้กล่าวถึงความตั้งใจในการทำว่า “สิ่งที่เราอยากเห็นในเพจไทยแอ็คอย่างแรกเลยคือ อยากให้มีคนหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้นิ่งดูดายกับความเดือดร้อนของคนอื่นๆ ในสังคม มีช่องทางบอกเล่าเรื่องราวหรือวิธีการในการให้ความช่วยเหลือคนเหล่านั้น ไปจนถึงเรื่องที่พวกเราในสังคมจะต้องมาช่วยๆ กัน อย่างที่สองก็คือเราอยากนำเสนอตัวอย่างเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เพื่อที่พวกเราจะได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น “สังคมศึกษา” และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสุดท้ายเราอยากจะเสนอความคิด และมุมมองต่างๆ ในสังคม ผ่านตัวการ์ตูนในแบบฉบับของเรา และเชิญชวนให้คนในสังคมออกมาปฏิบัติการในเรื่องของส่วนรวมมากขึ้น”

เพจไทยแอ็ค เปิดพื้นที่ เปิดโอกาส ให้ทุกๆ คนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กับชุมชน สังคม อันจะทำให้เกิดความเข้าใจ ความเป็นไป และปัญหาของสังคมไทยนำไปสู่การเชื่อมโยงตนเองกับสังคม เกิดเป็นสำนึกของคนบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่นิ่งดูดาย

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้สังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น “สังคมไทยที่น่าอยู่และเป็นสุข” จึงต้องการคนในสังคมเข้ามา Action ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เต็มไปด้วยคนที่ Active เคารพกติกา เคารพความแตกต่าง และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพราะทุกคนต่างก็เป็นเจ้าของประเทศไทยเช่นเดียวกัน แค่ “THAI Action” พลัน “THAI Active” ก็บังเกิดและผลิบาน

ความท้าทายวันนี้คือ ทำอย่างไรสังคมไทยจะสามารถส่งผ่านและปลูกฝังค่านิยมเรื่องการ Action เพื่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที กับสภาพสังคมที่นับวันมีปัญหาและมีความซับซ้อนมากขึ้น การปลุก “สำนึกให้คน Action” จึงมีความสำคัญยิ่งและไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่จากการอ่านหรือท่องจำเท่านั้น แต่ต้องเป็นการเรียนรู้จากการ “ลงมือทำ”

การสร้างคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยให้ Action ต่อปัญหาของชุมชนและสังคมส่วนรวม ให้กลายเป็นคนที่ Active จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยในขณะนี้ด้วย เพราะเราคือ ภาคประชาสังคมไทย หรือ ThaiCivil Society และทุกคน ก็คือส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่ง

มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ “อยู่เย็น-เป็นสุข-เป็นธรรม และน่าอยู่สำหรับทุกคน” นี้ด้วยกัน

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: