Home > ข่าวการศึกษา > พิธีมอบจักรยานพระราชทาน จังหวัดอุตรดิตถ์

พิธีมอบจักรยานพระราชทาน จังหวัดอุตรดิตถ์

February 13, 2016

824877.JPG

12 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบจักรย่นพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎพระราชทาน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายธีรยุทธ ทาปุก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขนย้ายจักรยานพระราชทานจาก กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นำส่งมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (เฉพาะโรงเรียนในสังกัดจังหวัดอุตรดิตถ์) ที่ได้รับจักรยานพระราชทาน จำนวน 101 คัน โดย นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ให้การสนับสนุนนำ อาจารย์ และนักศึกษามาดำเนินการตรวจสอบและปรับแต่งจักรยานพระราชทานให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ มีความเหมาะสมกับนักเรียนในการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจาก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย กรรณิกา ข่าว : ภาพ / ธราเทพ : รายงาน

12 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: