Home > ข่าวการศึกษา > สพป.อ่างทอง รับสมัครครูผู้ช้วยวันแรก

สพป.อ่างทอง รับสมัครครูผู้ช้วยวันแรก

February 16, 2016

825888.JPG

15 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมอ่างทอง สพป.อ่างทอง ซึี่ง สพป.อ่างทอง รับสมัครครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา 12 วิชาเอก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา, ภาษาจีน 1 อัตรา, คณิตศาสตร์ 1 อัตรา, วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา, สังคมศึกษา 1 อัตรา, พลศึกษา 1 อัตรา, นาฏศิลป์ 1 อัตรา, ดนตรี 1 อัตรา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา, คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา, ปฐมวัย 2 อัตรา, และวัดผลและประเมินผลการศึกษา 1 อัตรา ผู้ประสงค์เข้ารับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่ห้องประชุมอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ศึกษารายละเอียดหรือดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซด์ http://www.atg.obec.go.th/ สำหรับในวันแรกมีผู้สมัครทั้งส้ิน 7 ราย เอกสังคม 1 ราย ภาษาอังกฤษ 1 ราย คอมพิวเตอร์ 12 ราย ปฐมวัย 2 ราย และ วัดและประเมินผล 1 รายสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ ภาพ/ข่าว

15 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: