Home > ข่าวการศึกษา > รองนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๑

รองนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๑

February 18, 2016

827158.JPG

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรการกระตุ้มเศรษฐกิจ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ IT ชุมชน และผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม

โดยเฉพาะนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 (สพป.สร.1) มีโรงเรียนนำร่องในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 โรงเรียน ถือว่ามากที่สุดในประเทศ ผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ดำเนินตามบริบทและความเหมาะสมตามพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน การนี้ มี นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

/ ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส.สุรินทร์ เขต 1

17 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: