Home > ข่าวการศึกษา > เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มศว

เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มศว

February 19, 2016

เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีนที่”มศว” ปลื้มปิติใจ ศิลปินวาดทรายสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน บรรจงวาดสมเด็จพระเทพฯ

57idi6aaahc8djaj89bbe.jpg

เสียงดนตรีไทยและเสียงดนตรีอย่าง กู่เจิง ช่างประสานได้ไพเราะจับใจ เสมอเหมือนได้ไปเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ไม่ผิด แต่แล้วเสียงปรบมือที่ดังขึ้นเมื่อการแสดงในแต่ละชุดจบลงก็บ่งบอกให้รู้ว่า ที่นี่คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร และนิสิตจำนวนมากรวมไปถึงคณาจารย์ก็มารวมกันที่ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เล่าถึงที่มาที่ไปของงานว่า เป็นโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย –จีน ครั้งที่ 3 ปีนี้เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเมืองปักกิ่ง มีศิลปินระดับมืออาชีพร่วมเดินทางมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกือบร้อยชีวิต โดยผ่านศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ซึ่งมศว ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และได้ดำเนินภารกิจเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดีต่อกันมาโดยตลอด โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย – จีน นี้เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดถึง เป็นเวทีของการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมความเข้มแข็งมรดกของวัฒนธรรม และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านศิลปะวัฒนธรรมที่ผู้คนเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย สนุก สวยงามและยังเป็นการผ่อนคลายได้อีกด้วย งานด้านศิลปวัฒนธรรมจึงสื่อที่ไม่หนัก แต่ทรงอิทธิพลกับมนุษย์อย่างยิ่ง ด้านคุณหลาน ซุ่ หง จากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ บอกว่า จากเวลา 3 ปีที่ทำงานร่วมกับมศว พบว่ามศวสามารถจัดการแสดงของประเทศไทยให้ผสมผสานอย่างลงตัวกับการแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนได้มากขึ้น ขณะเดียวกันทางประเทศจีนต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้นิสิตได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เราไม่ได้แค่จัดงานที่มศว ปีละครั้งเท่านั้น แต่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ ยังสอนศิลปวัฒนธรรมจีน ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาจีน สอนการเขียนพู่กันจีนและสอนกู่เจิงและเครื่องดนตรีจีนให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยสนใจติดต่อได้ที่ 02-246-0694 ลองมาฟังน้องนิสิตมศว ที่มีโอกาสได้แสดงบนเวทีที่สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชมอย่างมาก สามารถสะกดอารมณ์ผู้ดูกับท่านเคลื่อนไหวร่างกาย สะพัดผ้าพลิ้วในท่วงท่าที่มีความหมายอย่างชื่อชุด “The River of Friendship” จัดเป็นการแสดงร่วมสมัยที่นิสิตชั้นปีที่ 3 ทั้ง 15 คน ร่วมกันสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ดาริณี ชำนาญหมอ เป็นที่ปรึกษา นางสาวณัฐชนก บุตรน้ำเพชร “ดรีม” นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เธอยิ้มก่อนบอกว่ามีโอกาสร่วมกับศิลปินประเทศจีนเป็นครั้งแรก รู้สึกดีมากเพราะในส่วนของมศวจะเป็นนิสิตเป็นผู้แสดงโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา แต่ของประเทศจีนนั้นเป็นศิลปินเสียส่วนใหญ่ ทำให้เราได้เห็นการทำงานของผู้ที่ทำงานด้านศิลปะถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ชุดนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่พวกเราใช้ชื่อว่า The River of Friendship หรือสายน้ำแห่งมิตรภาพนั้น ได้แรงบันดาลใจมาจากการตวัลพู่กันจีนสู่ลายเส้นที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยจีน ท่าเต้นแต่ละท่า การเคลื่อนไหวร่างกาย เสื้อผ้า หน้าผม แสง สี เสียง บนเวทีเราต้องการสื่อให้เห็นถึงตัวหนังสือจีนที่พร้อมบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนรับรู้ ส่วนการแสดงของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น มาด้วยความสนุก แสนประทับใจ กับมายากลจีน ที่น้องๆ นิสิตชอบและสนใจอย่างมาก ศิลปินลงมายังที่นั่งของชมด้านล่าง เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด ต่อด้วยงิ้ว การแสดงชุดเปลี่ยนหน้ากาก และที่ทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจและปลาบปลื้มอย่างยิ่งคือ วาดทรายสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยให้น้องนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่นดนตรีไทย จากนั้นศิลปินก็วาดทราย เป็นภาพต่างๆ เพื่อเล่าเรื่องเริ่มจากมังกร กำแพงเมืองจีน สายน้ำและเรือสำเภา ล่องมาทางแม่น้ำเจ้าพระยา เห็นชีวิตสองฝั่งน้ำ ก่อนจะมาเป็นรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมีอักษรพระนามย่อ “สธ” สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนผืนแผ่นดินไทยยิ่งนักอีกทั้งผู้บอกเล่าเรื่องราว ยังเป็นศิลปินจากปักกิ่งอีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: