Home > Uncategorized > กีฬาเขตพื้นที่สัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

กีฬาเขตพื้นที่สัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

828147.jpeg

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นำบุคลากรในสังกัดร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 6 เขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 – 5 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและสร้างเครือข่ายประสานงานของบุคลากรระหว่างเขตพื้นที่ โดยในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอล(ชาย-หญิง) เซปักตะกร้อ(ชาย-หญิง) เปตองเดี่ยว(ชาย-หญิง ทีมผสม) กอล์ฟ กีฬาพื้นบ้าน และฟุตบอลคู่พิเศษ โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: