Home > ข่าวการศึกษา > พิธีมอบจักรยานพระราชทาน

พิธีมอบจักรยานพระราชทาน

February 21, 2016

827754.JPG

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน โดยจักรยานพระราชทานดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสและมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรจักรยานพระราชทาน จำนวน 52 คัน ให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 44 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 8 คน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้จัดพิธีมอบจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 44 คน ณ บริเวณโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทานดังกล่าว และนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กล่าวรายงาน ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

19 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: