Home > ข่าวการศึกษา > สอบ O-Net สพป.นครปฐม เขต ๑ ไร้ปัญหา

สอบ O-Net สพป.นครปฐม เขต ๑ ไร้ปัญหา

February 29, 2016

830612.jpg

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ออกเยี่ยมสนามสอบ O-NET กำกับ ติดตาม แนะนำให้คณะกรรมการดำเนินการสอบยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและโปร่งใส พร้อมให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้คุมสอบ ในการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2558 ในอำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยคุณภาพ สุจริตและเที่ยงธรรม สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต และศึกษานิแทศก์ เดินทางออกตรวจเยี่ยม สนามสอบทุกอำเภอ ผลจากการเยี่ยมการสอบของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาใดๆ มีการดูแลจากคณะกรรมการสนามสอบทุกแห่งเป็นอย่างดี การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกสนามสอบทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ -///ประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต1—// ดูภาพบรรยากาศ ได้เพิ่มเติม

https://plus.google.com/u/0/photos/102593453214172337141/albums/62559577…

27 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: