Home > ข่าวการศึกษา > สพม.เขต ๓๕ เปิดบ้านวิชาการแม่ตืนวิทยา

สพม.เขต ๓๕ เปิดบ้านวิชาการแม่ตืนวิทยา

March 2, 2016

832154.jpg

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา “ส่งเสริมการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา นำพาสู่สากล” โดยมีนายประทีป สุวรรณาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยากล่าวรายงาน มี ครู นักเรียน หน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๘๐๐ คน ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนแม่ตืนวิทยาจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลายในด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ ให้เกิดกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น โดยใช้ประสบการณ์ตรงจากการจัดทำและประกวดโครงงานนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ มีเวทีแสดงออก ซึ่งความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและสังคมต่อไป กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชมภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.982630015156434.107…

02 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: