Home > ข่าวการศึกษา > เรียนรู้จากสถานที่จริง “เด็กดีขี่เครื่องบิน”

เรียนรู้จากสถานที่จริง “เด็กดีขี่เครื่องบิน”

March 4, 2016

833134.jpg

โรงเรียนบ้านผักแว่น จัดโครงการเด็กดีขี่เครื่องบิน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตจากการเรียนในสถานที่จริง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายกฤติน พันธุ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแว่น สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะครูและนักเรียนชั้น ป.๖ ไปศึกษาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องฟ้าจำลอง และพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผน การจัดการ การคำนวณ ประมาณการ การเดินทาง การพบปะเจรจา ติดต่อสื่อสาร การนัดหมายตลอดเส้นทางการเดินทางทั้งขาไปและกลับ ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, รถบัสสาย A1, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟใต้ดิน MRT, การแวะพักสถานีจตุจักร, การต่อรถเมล์ สาย 39 และรถแท็กซี่ ตลอดจนการเข้าชมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนรู้การขี่เครื่องบิน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตโดยตรงของนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นสูงสุดในระดับประถมศึกษา รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รู้จักวางแผน การควบคุมเวลาเดินทาง การเก็บเกี่ยวความรู้ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การมีส่วนร่วม ความรักและความสามัคคี

กฤติน พันธุ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแว่น : ภาพ/ข่าว

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงาน

เว็บไซต์เครือข่าย : http://203.172.194.82/newsmk3/?p=3392

04 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: