Home > ข่าวการศึกษา > พิธีมอบบัญชีเงินบริจาคให้โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรณีเกิดเพลิงไหม้

พิธีมอบบัญชีเงินบริจาคให้โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรณีเกิดเพลิงไหม้

March 11, 2016

835103.JPG

วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. อำเภอแม่แจ่ม โดยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยนายเดช อนากาศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และสมาคมครูอำเภอแม่แจ่ม โดยนายวิชิต พิทาคำ นายกสมาคมครูอำเภอแม่แจ่ม ทำพิธีมอบเงินบริจาคที่ทั้ง 3 หน่วยงานได้เปิดบัญชีขึ้นเพื่อรับเงินบริจาคเข้าบัญชีกรณีเกิดเพลิงไหม้โรงเรียนในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 อำเภอแม่แจ่มเปิดบัญชีธนาคารธกส.สาขาแม่แจ่ม ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรณีประสบเหตุเพลิงไหม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เปิดบัญชีชื่อ ธารนำ้ใจสู่โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด และบัญชีของสมาคมครูอำเภอแม่แจ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,831,957.72 บาท และทางสมาคมครูอำเภอแม่แจ่มได้มอบเงินสดบริจาคให้ ณ วันนี้อีกเป็นเงิน 163,706 บาท รวมยอดเงินบริจาคที่ส่งมอบในวันนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,995,663.72 บาท ส่วนเงื่อนไขการเบิกเงินไปใช้ของทางโรงเรียนต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียน ประธานสถานศึกษาและผู้ใหญ่บ้านก่อน พิธีมอบ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่แจ่มhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100003368603572&sk=photos&collection_token=100003368603572%3A2305272732%3A69&set=a.859414370847508.1073742856.100003368603572&type=1 ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

10 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: