Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๓๔ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สพม.๓๔ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

March 12, 2016

836025.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้ง 1/2559 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วันที่ 12 มีนาคม 2559 ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก เวลา 09.00 น. – 10.00 น. สอบความรอบรู้ เวลา 11.00 น. – 12.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข เวลา 13.00 น. – 14.00 น . สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 15.00 น. – 16.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน 54 คน 8 วิชาเอก ประกอบด้วยวิชา 1. วิชาพลศึกษา 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาบัญชี 4.วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5.วิชาภาษาจีน 6.วิชาอุตสาหกรรม 7 .วิชาเกษตรกรรม 8. วิชาสังคมศึกษา มีผู้เข้าสอบ จำนวน 54 คน และวันที่ 13 มีนาคม 2559 สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ ภาค ค เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 นายบุญเสริญ สุริยา นางศรีภรณ์ ณะวงค์ษา ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผอ.โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ พายัพ พร้อมด้วย รอง ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ

โอกาสนี้ ดร.วีระเดช เชื้อนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประสิทธิ์ พรมศรี รอง ผอ.สพป. ลำปาง เขต 1 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. ลำปางเขต 1 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การสออบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิทศ พายัพ

สพม.34 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ,บุคลากรกองบิน 41 หน่วยงาน กสทช. ที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.125784764…

12 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: