Home > ข่าวการศึกษา > คลองขลุงโมเดลคลินิกชะลอไตเสื่อม

คลองขลุงโมเดลคลินิกชะลอไตเสื่อม

March 14, 2016

คลองขลุงโมเดลคลินิกชะลอไตเสื่อม : ภูดิศ เชื้อประดิษฐ์

gkba8bai7bhkj8igfgd5c.jpg

“ข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า คนไทยป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายประมาณ 2 แสนคน และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มปีละประมาณ 1 หมื่นคน สำหรับสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังร้อยละ 36.6 มาจากโรคเบาหวานร้อยละ 26.8 มาจากโรคความดันโลหิตสูง ไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 22.8 หลายคนไม่ทราบว่าตนเป็นโรคไตอยู่ ดังนั้นการตรวจพบและได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ อาจทำให้โรคไตเรื้อรังคงตัวและหายได้ หากปล่อยไว้จนมีอาการแย่ลงจะนำไปสู่ภาวะไตวาย ซึ่งไตจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอีกต่อไป จำเป็นต้องได้รับการรักษา เช่น ฟอกเลือด หรือเปลี่ยนไต” นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ขณะนี้ประเทศมีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 7-8 ล้านคน โรคนี้แบ่งออกเป็น 5 ระยะ หากผู้ป่วยไตเสื่อมมากก็จะต้องล้างไต โรงพยาบาลคลองขลุง ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร มีการพัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อมขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิภูมิราชนครินทร์และสมาคมโรคไต กรมการแพทย์ มาช่วยกัน สามารถจัดการได้ โดยจะมีการคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันโลหิตสูง ดูผู้ป่วยที่เป็นระยะที่ 3–4 เข้าคลินิกชะลอไตเสื่อมอย่างเข้มข้น ที่สำคัญของคลินิกนี้คือ เรื่องของการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลดอาหารจำพวกโปรตีนกับรสเค็ม อย่างที่สองคือการออกกำลังกาย อย่างที่สามเป็นเรื่องของการจ่ายยา ทำทั้ง 3 อย่าง ก็จะสามารถชะลอลดการเสื่อมของไตได้ บางคนถอยกลับจากระยะที่ 3-4 ถอยเป็นระยะที่ 2 ได้หรือสามารถหายเป็นปกติได้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งละ 3-5 คน ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร่วมกับ อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบด้วยบันได 4 ขั้นป้องกันโรคไต ประกอบด้วย 1.ประเมินการรับประทานอาหารผู้ป่วยบันทึกรายการอาหารและให้คําแนะนําการปรุงอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 2.วัดความดันโลหิตเก็บข้อมูล 3.ตรวจสอบการใช้ยา 4.ติดตามการออกกําลังกาย “ทั้งนี้ผลการศึกษาพบความเสื่อมของไตลดลงช้ากว่าอัตราการเสื่อมปกติของไต ช่วยยืดเวลาล้างไตออกไปได้จากเดิม 7 ปี ออกไปเป็น 14 ปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในผู้ที่ต้องล้างไตที่มีประมาณ 1,000 คน โดยค่าล้างไตประมาณ 2 แสนบาทต่อคนต่อปี ช่วยลดค่าล้างไต 200 ล้านบาทต่อปี” นพ.โสภณ “สุชาณี สุวัฒนารักษ์” หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลคลองขลุง กล่าวว่า จ.กำแพงเพชร มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังประมาณ 2 หมื่นคน มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มขึ้นปีละ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้ป่วยโรคไต 1 คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 3 หมื่นบาทต่อเดือน มีการค้นหาคนไข้ในกลุ่มของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงก่อน ถ้าพบว่ามีค่าไตเสื่อมเราก็ส่งเข้ามาในคลินิก ยังมีอีกกลุ่มที่พบได้คือ กลุ่มที่มีการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม เอ็นเสด (NSAID) การรักษาเน้นในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปัญหาการใช้ผงชูรส เรื่องยาที่ควรหลีกเลี่ยง การออกกำลังกาย มีการจัดกิจกรรมโดยการให้ความรู้คนไข้อย่างต่อเนื่อง เมื่อก่อนคนไข้ไม่ยอมรับฟังข้อมูล แต่เมื่อคนไข้รู้สาเหตุและนำไปปรับเปลี่ยนแล้วผลที่ได้มันออกมาดีขึ้นเลยมีการรับฟังมากขึ้น สำหรับคนไข้ที่ลดในเรื่องการใช้ผงปรุงรสได้แล้วก็ยังประสบปัญหาจากการซื้ออาหาร ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีวิธีการแนะนำการเลือกซื้ออาหาร เช่น การไม่ปรุงอาหารเพิ่ม จะทำให้รู้ว่าควรจะกินอย่างไรให้ปลอดภัย มีอาสาสมัครประจำครอบครัว ลงพื้นที่ไปดูในเรื่องความดันโลหิตสูง สังเกตพฤติกรรมการกินอาหาร ไม่ได้ห้ามว่าห้ามกิน เพียงแต่ให้คนไข้ได้รู้ว่า กินแล้วจะเป็นผลอย่างไร เมื่อมีความใส่ใจในการเยี่ยมมากขึ้น คนไข้จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอง วิธีการชะลอไตเสื่อมนี้มีการขยายไปคลินิกทั่วทั้ง จ.กำแพงเพชรแล้ว มีการเชิญผู้บริหารของทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาศึกษาดูงาน สรุปได้ว่า การขยายกระจายคลินิกชะลอไตเสื่อมได้ดำเนินการไปถึงในชุมชนทั่วประเทศแล้ว เพื่อจะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องที่ป่วยเป็นเบาหวานความดัน ไม่ให้เกิดเรื่องของไตเสื่อมแล้วคิดว่าจะประหยัดเงินงบประมาณได้ถึง 1 หมื่นล้านบาท เลยทีเดียว

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: