Home > ข่าวการศึกษา > ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ส.บ.ม.ท.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ส.บ.ม.ท.

March 21, 2016

838879.JPG

วันที่ 17 มีนาคม 2559 ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในคราวประชุมใหญสามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 45 และการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษา กลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนอาเซียน” ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

ในการนี้ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วย นายวุุฒิ อุดมสินานนท์ นายจำลอง ผู้สมเก่า และนายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย พร้อมนี้ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับโล่ห์รางวัล จำนวน 26 ราย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 14 ราย และรองผู้บริหารสถานศึกษา 12 ราย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830558993734248.1073742911.100…

19 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: