Home > ข่าวการศึกษา > บรรยากาศสอบเข้า ม.๑ โรงเรียนยอดนิยม สพม.๓๙ คึกคัก

บรรยากาศสอบเข้า ม.๑ โรงเรียนยอดนิยม สพม.๓๙ คึกคัก

March 27, 2016

840945.jpg

วันนี้เป็นวันที่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ม.1) ของนักเรียนทั่วประเทศ ขณะที่ผู้ปกครองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

สำหรับบรรยากาศในจังหวัดพิษณุโลก หนึ่งในโรงเรียนยอดนิยม คือ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้มีนักเรียนในเขตพื้นที่และนอกเขตบริการ สมัครเข้าเรียนถึง 1,433 คน แต่โรงเรียนสามารถรับได้เพียง 405 คนเท่านั้น ทำให้สถิติการสอบเข้าเฉลี่ย 3 ต่อ 1 ซึ่งก่อนการเข้าห้องสอบ นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ชี้แจงถึงการระเบียบการสอบหน้าเสาธง พร้อมแจ้งผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยบุตรหลานให้สามารถเข้าเรียนได้

ขณะที่ผู้ปกครองและญาติต่างส่งและนั่งรอบุตรหลาน และบางคนถึงขนาดต้องอาศัยที่พึ่งทางใจในการบนบานศาลกล่าวพระพรหม ประจำโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอให้บุตรหลานของตนเองทำข้อสอบได้และสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก ทำให้พระพรหมเจ้าที่เต็มไปด้วยพวงมาลัยและน้ำสีแดง

โดยในปีนี้ โรงเรียนยอดนิยม ของ สพม.39 มีจำนวนนักเรียนสมัครเกินจำนวนที่โรงเรียนจะสามารถรับได้ คือ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สมัคร 1433 คน รับได้ 405 คน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สมัคร 1053 รับ 400 คน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สมัคร 801 รับได้ 450 คน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สมัคร 910 รับได้ 405 และโรงเรียนอุตรดิตถ์ สมัคร 897 รับได้ 320 คน

สำหรับนักเรียนที่จับสลากไม่ได้ ให้มาลงชื่อแจ้งความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ ที่ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ตั้งบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5526-7235 ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 59.

……………………………………………………….

วรางคณา อนันตะ / ภาพ-ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

27 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: