Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพม.๑๙ สักขีพยานความร่วมมือแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

ผอ.สพม.๑๙ สักขีพยานความร่วมมือแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

March 30, 2016

841511.JPG

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ในกิจการผลิตน้ำตาลจากอ้อยตลอดสายโซ่การผลิตจังหวัดเลย ระหว่างนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย กับนายกสมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย นายกสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง และรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มโรงงานภาคอีสาน โรงงานน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.19 กล่าวว่า สพม.19 (เลย – หนองบัวลำภู) มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 52 โรงเรียน มีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดกว่า 40,000 คน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กตลอดมา

…………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.1309628199063923.1073742716.279538285406258&type=3

29 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: