Home > ข่าวการศึกษา > ลุ้นรางวัลพระราชทานประกวดสื่อบ้านนอก

ลุ้นรางวัลพระราชทานประกวดสื่อบ้านนอก

March 30, 2016

โค้งสุดท้ายประกวดสื่อบ้านนอก 480 ชิ้นงานลุ้นรางวัลพระราชทาน

7a7dj8c5gggai76bei7ie.jpg

อดีตรองนายกรัฐมนตรี ชื่นชมมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ และชมรมสื่อบ้านนอก ร่วมจัดโครงการแระกวดสื่อบ้านนอก ช่วยเติมเต็มความเข้าใจระหว่างคนเมืองกับคนบ้านนอก โดยมีผู้สนใจ 250 คน ส่งผลงาน 480 ชิ้นเข้าประกวด ชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการประกวดสื่อบ้านนอกฯ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างชมรมสื่อบ้านนอกและมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นให้คนไทยตระหนักในคุณค่าของชนบท และยอมรับในวิถีชีวิตชนบท ตลอดจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของความเข้าใจกันระหว่างคนชนบทกับคนเมือง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่สื่อมวลชนพึงต้องปฏิบัติ

“ผมคาดหวังว่าโครงการนี้น่าจะมีส่วนอย่างสำคัญในการเติมเต็มช่องว่างความเข้าใจระหว่างชนบทกับเมืองให้ดีขึ้น และช่วยให้คนเมืองกับคนชนบทใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์รางวัลพระราชทานฯ กล่าวว่าได้รับแรงบันดาลใจจากดอกบัว และนกเจ้าฟ้าสิรินธร โดยดอกบัวและกลีบบัวคือสัญลักษณ์แทนความดี ความสุข ความปีติ ขณะที่นกเจ้าฟ้าสิรินธร คือสัญลักษณ์แทนการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นไปอย่างอิสระ

นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค ประธานคณะทำงานโครงการฯ ชี้แจงว่า ในการดำเนินโครงการครั้งปฐมฤกษ์นี้ มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 250 คน มีจำนวนชิ้นงานส่งประกวด 480 ชิ้นงาน แบ่งเป็นประเภทภาพถ่าย 142 คน 367 ชิ้นงาน ประเภทสารคดีเชิงข่าวและคลิปวิดีโอ 35 คน 38 ชิ้นงาน ประเภทบทความและสารคดี 48 คน 50 ชิ้นงาน และประเภทความเรียงเยาวชน 25 คน 25 ชิ้นงาน

สำหรับการตัดสินนั้น ทางคณะกรรมการตัดสินฯ มีกำหนดจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย และถือเป็นที่สุดภายในไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และจะมีการจัดงานประกาศผลรางวัลให้ได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

“เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด ชมรมสื่อบ้านนอก โดยการสนับสนุนของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ จะคัดสรรผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559”

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: