Home > ข่าวการศึกษา > ปลูกความรู้คู่คุณธรรมเรียนธรรมะรัก-รอ-พอ-ให้

ปลูกความรู้คู่คุณธรรมเรียนธรรมะรัก-รอ-พอ-ให้

March 31, 2016

ปลูกความรู้คู่คุณธรรมเรียนธรรมะ”รัก-รอ-พอ-ให้” : สุชาดา สอนกริ่ม

j88b86efha9kf6ebid5gk.jpg

“รัก-รอ-พอ-ให้” คือ หลักเรียนรู้ธรรมะ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 ที่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 รวมทั้งเพื่อเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ร่วมปลูกฝังสิ่งดีงามด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ นำเยาวชนชาย 12 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 3,000 คนทั่วประเทศ เข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาวง จ.สระบุรี อีกหนึ่งปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ตามหลักฐานพงศาวดารอยุธยา เรียนรู้ธรรมะภายใต้แนวคิด 1. รัก – รู้จักรัก ด้วยหลักธรรม 2. รอ – รู้จักรอ ไม่ท้อถอย 3. พอ – รู้จักพอ ก่อความสุข และ 4. ให้ – รู้จักให้ ด้วยใจงาม อันนำไปสู่การส่งต่อสิ่งดีงามแก่ผู้อื่น ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้นำข้อคิด คติธรรม จากการรับชมรายการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน “ศุภชัย เจียรวนนท์” กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ปีนี้ขยายห้องเรียนธรรมะ ปลูกปัญญาธรรมสัญจรสู่ภาคกลาง โดยมีพระครูภาวนาพิลาศ (หลวงตาวัชรชัย อินฺทวํโส) เจ้าอาวาสวัดเขาวง เป็นพระอาจารย์ใหญ่ นำเหล่าสามเณรน้อยย่างก้าว “ตามรอยบาทพุทธศาสดา” ส่วนวันที่ 24 เมษายนนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ประธานสถาบันวิมุตตยาลัย พระอาจารย์จากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก พระอาจารย์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม จะร่วมสอนธรรมะให้แก่เหล่าสามเณรเหล่านี้ด้วย ด.ช.ณภัทร แสงรัตน์ (น้องเฟิร์ส) อายุ 7 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.2 ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เล่าว่า ที่สมัครมาบวชจะทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะ และได้ฝึกตัวเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น การบวชในครั้งนี้จะได้รับบุญและได้ธรรมะจากการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น อยากให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้ เกิดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาและพัฒนาตัวเอง ในการบวชสามเณรครั้งนี้ จะทำให้เรียนดีขึ้น และมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น และยังได้นั่งสมาธิเดินจงกรมรักษาศีล ได้รักษาไตรสิกขา “การเข้าโครงการในครั้งนี้จะได้เรียนรู้ธรรมะ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนทำให้เราเข้าใจในเรื่องธรรมะมากขึ้น ทำให้เรียนดีขึ้นเข้าใจและมีสมาธิมากขึ้น ในครั้งนี้ได้บวชจึงตั้งใจจะเรียนรู้อย่างเต็มที่” ด.ช.สิริคุณ ศรชัย (น้องปิงปิง) และ ด.ช.สิริวุฒิ ศรชัย (น้องปังปัง) คู่ฝาแฝด อายุ 8 ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.2 ร.ร.ทวีรัตน์ จ.สงขลา เล่าว่า โครงการ ปลูกปัญญาธรรมปี 5 ตามรอย พุทธศาสดา ให้ความรู้ ให้คำสั่งสอน เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้ธรรมะ และการควบคุมอารมณ์ การบวชในครั้งนี้ เพราะอยากเรียนรู้ธรรมะ ในช่วงฤดูร้อนเรียนรู้ธรรมะ แทนการพักผ่อนกับครอบครัว “อยากบวช จะได้มีบุญและความรู้ในด้านธรรมะ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน การบวชยังได้ฝึกความอดทน และยังได้รับมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนๆ อีกด้วย” ทั้งนี้ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลิตี้ เน้นสาระคู่กับความบันเทิง เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยปลูกฝังแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ให้ลูกหลานเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมในวันข้างหน้า ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งตั้งแต่วันแรกของการบรรพชา จนถึงวันลาสิกขา ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน–22 พฤษภาคมนี้ สามเณรทั้ง 12 รูป จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมอย่างมีลำดับขั้นตอน จากพระครูภาวนาพิลาส (หลวงตาวัชรชัย อินฺทวํโส) พร้อมคณะพระวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย ที่จะมาร่วมให้ความรู้ทางธรรม รวมทั้งยังมีผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ และร่วมศึกษาธรรมะไปกับสามเณรน้อยอีกด้วย ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ http://www.facebook.com/truelittlemonk

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: