Home > ข่าวการศึกษา > ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการกพฐ.ชี้แจงภารกิจเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษาถ่ายทอดสดผ่านระบบTEPE Online

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการกพฐ.ชี้แจงภารกิจเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษาถ่ายทอดสดผ่านระบบTEPE Online

April 3, 2016

842873.JPG

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556 และ ว1/2559 ผ่านระบบถ่ายทอดสดด้วยระบบTEPE Online ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์ TEPE Online ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในฐานะประธานศูนย์ TEPE Online ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://web.faceboฤok.com/media/set/?set=a.994849363923993.1073742577.205351316207139&type=1

31 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: