Home > ข่าวการศึกษา > รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

April 6, 2016

กศจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาผ่านระบบทางไกล VDO Conference

844174.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 เม.ย.59 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก พร้อมด้วย นายพิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conferrence) การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช.ที่ 10 – 11/2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10 – 11 บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด แนวทางสรรหากรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 7 ตำแหน่ง โดยในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ วันที่11 เม.ย.59 นี้ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก ปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนคือการบรรจุแต่งตั้งครูที่ขึ้นบัญชีและจะหมดอายุเดือนพฤษภาคม นี้.

ประชาสัมพันธ์ สพป.พล.เขต 1:ภาพ/ข่าว

สพฐ. เปิดตัวโครงการกีฬาฟุตบอลภาคฤดูร้อนทั้งประเภทชายปีที่ 3 และหญิงปีที่ 1

844329.jpg

***(5 เมษายน 2559) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการกีฬาฟุตบอลภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติครั้งที่ 3” และ “สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 1” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาหันมาสนใจการเล่นกีฬาฟุตบอล ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล และแข่งขันฟุตบอลเป็นประจำและอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมของประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและแพร่หลาย พร้อมพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน(ผู้เล่น) ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสุดยอดของประเทศ และส่งไปแข่งขันในต่างประเทศและระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในสังกัดมีโอกาสได้รับการพัฒนาจากบุคลากรที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยจึงร่วมกับมูลนิธินักกีฬาอาวุโสดำเนินการพัฒนานักเรียนในสังกัด สพฐ. ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อกีฬาฟุตบอล อันจะส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองไปสู่นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ โดยตั้งเป้าหมายให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีนักกีฬาฟุตบอลและทีมฟุตบอลที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นที่การศึกษาละอย่างน้อย 1 ทีม และนักกีฬาฟุตบอลของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถจากวิทยากรและนักกีฬาทีมชาติมืออาชีพไปสู่นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ

โดยกีฬาฟุตบอลนับเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงทรัพยากรบุคคลของชาติ และนับวันจะมีความสำคัญได้รับความสนใจมากจากบุคลในวงการต่างๆ ทุกระดับชั้นสำหรับวงการศึกษาวิชาฟุตบอลได้รับการบรรจุอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา และสำหรับโครงการภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 1” นี้ ถือเป็น มิติใหม่ของวงการฟุตบอลไทย อีกทั้งเป็นการแข่งขันที่ สนุกสนาน เร้าใจ ดึงดูดใจ เพราะการแข่งขัน แต่ละทีมได้มีการพัฒนารูปแบบการเล่น เทคนิค แท็กติก ใหม่ ๆ และสมรรถภาพทางกายที่สมบรูณ์อยู่เสมอ ทำให้เกมการแข่งขันตื่นเต้น เร้าใจ ประทับใจแก่นักเรียนหญิงได้เป็นอย่างดี นำไปสู่นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติหญิง ต่อไป

ทิพวรรณข่าว

5 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: