Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครปฐม เขต ๑ ประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สพป.นครปฐม เขต ๑ ประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

April 7, 2016

845058.JPG

วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. กลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1

นายยงยุทธ พรานขุน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุม โดยมี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน KRS ลำดับภาคกลาง ได้เป็นที่ 8 ระดับประทศ 15 ผลคะแนน 3.81331 ARS ลำดับภาคกลาง ได้ที่ 18 ลำดับประเทศได้ที่ 29 ผลคะแนน 4.40418 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS และ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS ลำดับที่ 5 ของภาคกลาง ลำดับที่ 9 ของประเทศ ผลคะแนน 4.10874 ในปี 2559 สพฐ.ได้กำหนดให้ สพท.ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการงานตามปฏิทินการรายงานผล ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ อีกทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานต่อไป

07 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: