Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่่วมกับ สพฐ.ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่่วมกับ สพฐ.ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

April 19, 2016

847313.JPG

18 มีนาคม 2558 ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามโรงเรียนประชารัฐ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภายใต้การนำของ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 177 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 28 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการโรงเรียนประชารัฐ พร้อมด้วย นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ติดตามโรงเรียนประชารัฐ ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 ในด้านเทคโนโลยี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. วัดสร้อยฟ้า อ.โพธาราม 2. โรงเรียนวัดดอนทราย และ 3. โรงเรียนวัดจันทาราม

ผลการดำเนินงาน โรงเรียนมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศได้ต่อไป นิตย์ แก่นน้อย สรุป/รายงาน

ชัชชัย สุวรรณเทพ / ถ่ายภาพ

19 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: