Home > ข่าวการศึกษา > สกอ.เต้นสั่งสอบเรียน๑ปีจบป.ตรี

สกอ.เต้นสั่งสอบเรียน๑ปีจบป.ตรี

April 21, 2016

สกอ.เต้นสอบ ม.เอกชน พบโฆษณาเข้าข่ายหลอกลวงเรียนปีเดียวจบ ป.ตรี เผยปัญหาร้องเรียน หลักสูตร-อาจารย์ไร้มาตรฐาน ลั่น พบคุณภาพด้อยจริงสั่งปิดแน่นอน

fcj6jaig69f767akhbb7j.jpg

20 เม.ย. 59 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทั้ง ม.รัฐ และ ม.เอกชน จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมาตรฐานหลักสูตร และสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือการจัดการเรียนการสอน ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พร้อม เป็นต้น โดยล่าสุด ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีการติดป้ายโฆษณาในต่างจังหวัด ภาคเหนือ ว่า เรียนรัฐศาสตร์ปีเดียวจบ ซึ่งขณะนี้ สกอ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง โดยได้มีการเก็บค่าเล่าเรียน 180,000 บาท ใช้เวลาเรียน 1 ปี เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะการเรียนระดับปริญญาตรีต้องเรียนประมาณ 120 – 150 หน่วยกิต จึงจะจบหลักสูตรและต้องใช้เวลาเรียนมากกว่า 1 ปีแน่นอน การเปิดหลักสูตรดังกล่าวจึงไม่น่าจะถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ต้องรอสรุปผลการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นเช่นใด หากตรวจสอบพบว่าเป็นการเอาปริญญามาล่อให้เข้าเรียนโดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพ จำนวนหน่วยกิตวิชา อาจารย์ผู้สอนไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กำหนด ก็ต้องมีการตักเตือน และสั่งปิดหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

รศ.นพ.สรนิต กล่าวต่อไปว่า ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตั้งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ พบว่า มีการจัดการเรียนการของบางสาขา คณะ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพจริง โดย สกอ.ได้ทำการตักเตือนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ แต่ถ้าหากมีการตักเตือนแล้วมหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการแก้ไข ก็จะดำเนินการสั่งปิดหลักสูตรดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีบทลงโทษ อย่าง การตักเตือน หรือสั่งปิดหลักสูตรดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีการจัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพจริงหรือไม่

“รากลึกของปัญหาเรื่องคุณภาพของมหาวิทยาลัยจนทำให้เกิดการร้องเรียนต่างๆ เข้ามานั้น เกิดจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักๆ คือ การที่ประชาชนติดค่านิยมของใบปริญญา อยากได้ใบปริญญา เพราะมองว่าใบปริญญาเป็นการเบิกทางในการประกอบอาชีพ ขณะที่มหาวิทยาลัยเองก็มองแต่เรื่องคุ้มทุนจนละเลยคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น อยากให้มหาวิทยาลัยคำนึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นการเพิ่มสมรรถนะ ทักษะในการประกอบอาชีพ การทำงาน สอนลูกศิษย์ ดูแลลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม และช่วยพัฒนาประเทศชาติ” รศ.นพ.สรนิต กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังเกรงใจ สกอ.ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบแล้วแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยก็พร้อมปรับปรุง แก้ไข แต่ทั้งนี้ก็อยากฝากนิสิตนักศึกษาก่อนเลือกเรียนสาขา คณะ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยใดขอให้ตรวจสอบมายัง สกอ.หรือหากไม่มั่นใจในหลักสูตรที่จะเลือกเรียนว่ามีคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก สกอ.หรือไม่ ให้แจ้งมายัง สกอ.ทันที

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: