Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๒๙ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง/ยกยอดฉัตรทองคำพระอุโบสถ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี

สพม.๒๙ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง/ยกยอดฉัตรทองคำพระอุโบสถ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี

April 22, 2016

848224.jpg

@@@ นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมภริยา แต่งกายเป็นพระเวสสันดร เพื่อทำพิธีบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เทวดา และพระภูมิเจ้าที่ ในโอกาสวันครบรอบ ๒๐๙ ปี พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ตักบาตรดอกไม้ รำถวายชุดใหญ่ จำนวน ๙๙๙ คน และประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำพระอุโบสถ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาส ประธานฝ่ายบรรชิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธี ได้แก่ ดร.วิชัย แสงศรี ศธจ.อุบลราชธานี นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก รองศธจ.อำนาจเจริญฯลฯ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมรำถวายเจริญบุญ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ @@@ ขอขอบคุณท่าน ผอ.กิตติณรงค์ มาสงค์ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ที่เป็นตัวแทนของ สพม.๒๙ นำนักเรียน กว่า ๖๐ คน มารำบวงสรวง ถวายพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) ซึ่งอยู่ให้ห้วงเวลาที่เด็กปิดภาคเรียน ขอบุญกุศลนำพาพวกท่านทั้งหลาย ได้ประสบแต่สิ่งดีดี …ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง..และขอขอบคุณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนนารีนุกูล และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ให้ความอนุเคราะห์รถรับส่งนางรำจนเสร็จสิ้นพิธีการ โดยสวัสดิภาพ @@@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว @@@ ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่ @@@ https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

22 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: