Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๓๔ ประชุมจัดกิจกรรมการดำเนินการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

สพม.๓๔ ประชุมจัดกิจกรรมการดำเนินการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

May 1, 2016

850558.JPG

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยให้คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานเส้นทางดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์และดอยปุย ศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานหลวงราชชพฤกษ์ ศึกษาดูงาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านนา เยี่ยมชมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างนักเรียนในโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้กับนักเรียนยุพราชวิทยาลัย ฯลฯ

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.129832463…

29 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: