Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๓๔ จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving

สพม.๓๔ จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving

May 4, 2016

851184.JPG

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปิดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving ให้แก่นักเรียน กลุ่มดอยสุเทพ จำนวน 70 คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ณ ศูนย์สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถิติของประเทศไทยมีการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุ และจะเกิดขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ซึ่งหากจะหาทางป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการจมน้ำของเด็ก จำเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ำ หรือ “ว่ายน้ำเป็น” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงได้จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนในสังกัดและเยาวชนในชุมชน ให้สามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล และเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ให้การช่วยเหลือ โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 440 คน จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 – 27 พฤษภาคม 2559 โดยแบ่งเป็น 7 รุ่น รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักเรียนในสังกัดกลุ่มดอยสุเทพ จำนวน 70 คน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2559

ในการนี้ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนในสังกัด ให้สามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล และเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ให้การช่วยเหลือ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving ให้เด็กฝึกหัดการว่ายน้ำพื้นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ได้รับการช่วยเหลือโดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ ใช้หลักสูตร 10 ชั่วโมง ตามทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ เช่น การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ การหายใจเข้าออกกและลืมตาในน้ำ การลอยตัวแบบคว่ำหน้า แบบนอนหงาย การโผแบบไม่เตะขา การโผแบบเตะขา การเตะขา การเลี้ยงตัวในน้ำ ท่าหมาว่ายน้ำ หงายหลังลอยน้ำ ฯลฯ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1014151255327137.1073742591.20…

03 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: