Home > ข่าวการศึกษา > แนวการจัดการเรียนรู้เรื่องการเงิน (Financial Literacy) ระดับเขตพื้นที่

แนวการจัดการเรียนรู้เรื่องการเงิน (Financial Literacy) ระดับเขตพื้นที่

May 7, 2016

851754.jpg

นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุม แนวการจัดการเรียนรู้เรื่องการเงิน (Financial Literacy) ระดับเขตพื้นที่ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน จัดการประชุมปฏิบัติการทดลองการใช้และปรับปรุง (Field Group Try-Out and Revised) เอกสารแนวการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเงิน (Financial Literacy) เพื่อทดลองการใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นคู่มือในการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และจัดทำเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์แก่โรงเรียนทั่วประเทศต่อไป ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2559 และ Try – Out Financial Literacy ณ โรงเรียนวัดจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2559

05 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: