Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๖ ขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน

สพม.๖ ขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน

May 13, 2016

853162.jpg

+ ดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ รอง ผอ.สพม.6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นเวทีให้สภานักเรียนสำนักงานเขต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข็งให้กับสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีประธานนักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (อุไรวรรณ…ภาพ/ข่าว)

12 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: