Home > ข่าวการศึกษา > สธ.ประกาศศิลาจารึก

สธ.ประกาศศิลาจารึก

May 14, 2016

jg6i6578bciba5jfhabaa.jpg

13 พ.ค.2559 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าว การคุ้มครองจารึกตำรายาชาติวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ว่า ประเทศไทยได้มีพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 17 ระบุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) มีอำนาจประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขเป็นพิเศษ ให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

“เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กำหนดให้ “ศิลาจารึกวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร” จำนวน 50 แผ่น 186 ตำรับ เป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาแผนไทยของชาติ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559” พญ.ประนอม กล่าว

นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปัจจุบันรวบรวมแผ่นศิลาจารึกวัดราชโอรสฯได้จำนวน 50 แผ่น จากเดิมมี 92 แผ่น ในจำนวน 50 แผ่น มีตำรับยาชาติ รวมกว่า 186 ตำรับ เนื้อหาในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กล่าวถึงเรื่อง โรคเด็ก โรคไข้ต่าง ๆ โรคสำหรับบุรุษ โรคลม โรคตา โรคเลือด โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคป่วง แผนปล่อยปลิงหงายและคว่ำ และแผนนวดคว่ำ เป็นต้น

“เนื้อหาในจารึกอันทรงคุณค่าเหล่านี้นับเป็นเนื้อหาในจารึกที่มากด้วยคุณค่าและเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัย พัฒนา เมื่อมีพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ซึ่งสธ.ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประชาชนสามารถเอาไปทำเป็นยา หรือปรุงเป็นตำรับ หรือต่อยอดพัฒนาขึ้นมาก็ได้ แต่ก่อนดำเนินการต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองฯก่อน เพราะเป็นสมบัติของหลวง เมื่อเอาไปใช้ก็เหมือนเอาของคนอื่นไปใช้เป็นส่วนตัวหากไม่ขออนุญาตก็จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” นพ.สุริยะ กล่าว

นพ.สุริยะ กล่าวอีกว่า กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดพิมพ์เป็นชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฉบับอนุรักษ์ จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จำนวน 1,000 เล่ม และแจกจ่ายแก่ห้องสมุด และสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด(สสจ.) เพื่อจะได้สะดวกสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าถึงสาระเกี่ยวกับตำรายาเป็นประการสำคัญ สามารถอ่านเข้าใจเนื้อหาและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยผู้สนใจสามารถขออนุญาตนำตำรับยาของชาติใช้ประโยชน์ได้ติดต่อที่กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และพื้นบ้านไทย อาคาร 3 ชั้น 7 หมายเลขโทรศัพท์ Call Center 0 2591 7007กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวอย่างจารึกแผ่นที่ 28 เป็นตำรับยาแก้มะเร็งทั้งปวง ซึ่งมี 5 ตำรับ อาทิ ระบุว่า เอายาดำ รงทอง กำมะถันทั้งสอง เทียนดำ สิ่งละ 2 บาท ข้าวสาร คั่วระแนง เอา3 บาท หัวยั้ง เปลือกสันพร้านางแอ 3 บาท ยาข้าวเย็นทั้งสอง สิ่งละ 5 ตำลึง ดองด้วยสุรา 7 ทะนาน ให้กินแก้มะเร็งคชราชแลไส้ด้วน ไส้ลามทั้งอุปทมาก็หายสิ้นดีนัก เป็นต้น

อนึ่งก่อนหน้านั้นกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มหลายเรื่องแต่ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีจำนวน 3 ฉบับ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ได้แก่ฉบับแรกได้ประกาศให้ตำราศิลาจารึกวัดพระเชตุพน จำนวน 380 แผ่น 1,061 ตำรับ เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติฉบับที่ 2 ได้ประกาศให้ตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน 8 เล่ม 2,252 ตำรับ ซึ่งเป็นตำราต้นสาแหรกที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: