Home > ข่าวการศึกษา > จังหวัดน่าน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference รายการนายกรัฐมนตรีพบครู

จังหวัดน่าน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference รายการนายกรัฐมนตรีพบครู

May 17, 2016

854435.jpg

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน คณะ กศจ.น่าน นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดน่าน ประกอบด้วย สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 2 และ สพม.เขต 37 จำนวนกว่า 1,200 คน เข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”“คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการ การสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน รวมถึงได้รับทราบข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานของกระทรวง ศึกษาธิการในภูมิภาค เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมืองน่าน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน และศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล

16 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: