Home > ข่าวการศึกษา > พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ยากจน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ยากจน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

May 28, 2016

858034.jpg

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 60 ทุนๆ 1,000 บาท เป็นทุนนักเรียนดีแต่ยากจน โดยในการมอบทุนในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งจากนายสถาพร คำแท่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบทุนในครั้งนี้ โดยมีนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานนางลดาวัลย์ วัชราศัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา มา ณ โอกาสนี้

///// วีระสิทธิ์ เสนาธิบดี และทีมงาน ปชส. สพป.สร.1 ภาพ/ข่าว

26 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: