Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิจิตร เขต ๑ ร่วมลงนาม(MOU)โครงการ ๑สถานพินิจ ๕ สถานศึกษา

สพป.พิจิตร เขต ๑ ร่วมลงนาม(MOU)โครงการ ๑สถานพินิจ ๕ สถานศึกษา

June 2, 2016

860166.jpg

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มิ.ย 59 ณ ห้องประชุมสวนสิริกิติ์ บึงสีไฟพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายในชุมชน ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (1 สถานพินิจ 5 สถานศึกษา) เพื่อขยายโรงเรียนและเครือข่ายในการป้องกันปัญหาการกระทำผิดและป้องกันปัญหาอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิด และมีทักษะในชีวิตเพิ่มขึ้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิด มีโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดสพป.พิจิตร เขต 1 เช้าร่วมโครงการ 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองหลวง โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง โรงเรียนวัดหงส์ โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ โรงเรียนวัดดาน(ครุราษฎร์อุทิศ)

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: